Vind je ware natuur!

De mol

Een paar weken geleden, in het paasweekend, hebben we weer een mooie tocht gelopen. Ik vind het heerlijk om tijdens een wandeling na te denken over de dingen van het leven. Wat kom je allemaal tegen tijdens een wandeling en wat heeft het je te zeggen. En wat hoor je allemaal, hoe ziet het pad eruit waarover je loopt.

De specht was vandaag 1 van de zeer aanwezige dieren, ik heb geen idee hoeveel we er hebben gehoord, maar het waren er heel wat! En wat zegt de specht dan? Op spiritueel gebied is over de specht heel veel te vinden. Van diverse sites heb ik die symbolieken samengevat die voor mij, op dit moment, kloppen. Toverkracht, ritme en doorzettingsvermogen. Luister naar wat er in het nu wordt behandeld. “Spechten zijn de trommelaars in de natuur, zo zijn ze verbonden met het ritme van de natuur en geven hier gehoor aan d.m.v. hun geklop op boomstammen. Spechten herinneren ons eraan dat het belangrijk is om het juiste ritme in je leven te vinden en in resonantie met je omgeving te zijn. © ( sheiasnatuurbewustwording)” 

Door het ritme van je eigen intuïtie en hartslag te volgen kun je binnentreden tot je ziel. Hij laat zien hoe alles met elkaar verbonden is en zorgt ervoor dat je in staat bent om (oude) denk en gedragspatronen los te laten zodat je in staat bent om je dromen te realiseren. Je ware dromen vind je in het diepste van je ziel. Luister naar je ziel!

Ook heeft de specht een diepe connectie met de aarde, ontdekt verborgen lagen en zal blijven onderzoeken tot de waarheid boven tafel is. Hij dringt door in andere dimensies, geeft inzichten en voorspellingen, vernieuwing en transformatie. De specht is de boodschapper tussen de fysieke en spirituele wereld. En die verborgen lagen, de waarheid boven tafel brengen, dat is ook wat de mol doet/voor staat. Hier kom ik zo op terug.

Door je te verbinden met de energie van de specht, kun je je innerlijke kracht en doorzettingsvermogen versterken en jezelf beter in balans brengen. En dit is voor mij wel een heel herkenbaar punt.

De Specht leert ons terug te keren naar onze roots, hij gebruikt wijsheid om zich tegen vijanden te beschermen, hij leert ons om ideeën en passies te ontwikkelen en hij moedigt ons aan om creatief te zijn en nieuwe manieren te vinden om te communiceren. Ook dit laatste resoneert, deze week de Tedtalk gezien  van Emilie Wapnick , Emilie Wapnick | Speaker | TED  Haar verhaal was voor mij zo herkenbaar en gaf mij zoveel duidelijkheid. Ook ik ben geen specialist, ik vind van alles leuk en interessant, maar ja, dan de juiste combi vinden!

Op een andere site kwam ik het onderstaande tegen.

Als je deze vogel tegenkomt, is het tijd om je volledige potentieel aan te boren en het beste uit elke situatie te halen. Van de specht leer je vindingrijkheid en vastberadenheid.

Het kan je helpen mensen in nood te bewaken, nieuwe kansen te creëren en je creativiteit de vrije loop te laten door de betekenis van de specht te begrijpen. Bovendien helpt het je de patronen, cycli en ritmes van de wereld te begrijpen.

Volledig bewust zijn van nieuwe mogelijkheden helpt ons bij het ontsteken van onze creatieve impulsen en natuurlijke energie, waardoor we alles kunnen grijpen wat we willen. De specht motiveert en spoort ons aan om onze verlaten aspiraties nieuw leven in te blazen, of het nu gaat om lang verloren relaties, een vergezocht professioneel potentieel of een verlaten levensmotto.

Het vestigt onze aandacht op het juiste moment om ons ritme af te stemmen op dat van de wereld en door te gaan op onze weg naar prestatie zonder externe krachten ons te laten hinderen. De symboliek van de specht verwijst ook naar de voortdurende noodzaak om onze initiatieven te beschermen tegen negatieve percepties.

Het lijdt geen twijfel dat de wereld voortdurend probeert te profiteren van uw vrijgevigheid en vriendelijkheid. Als gevolg hiervan is het van cruciaal belang om een balans te vinden tussen waakzaam en vriendelijk zijn terwijl je je weggegooide dromen gaat oppakken te midden van je inspanningen.

Een andere, ruim aanwezige vogel, was het Puttertje. Ook wel de distelvink. Wat ik bij museum More lees:

Van oudsher wordt aan deze vogel ook een meer verheven symboliek toegeschreven. Al in de oudheid was de distelvink een symbool van de menselijke ziel die na de dood wegvliegt, een betekenis die in het christendom werd overgenomen. Volgens de legende kon de distelvink het lijden van de gekruisigde Jezus niet aanzien. De vogel vloog over het hoofd van jezus en trok een doorn uit de doornenkroon, waarbij een spat bloed rond zijn snavel terecht kwam. Op schilderijen van Maria en het Christuskind wijst de distelvink op die manier vooruit naar de dood van Christus.

Dit verhaal valt natuurlijk wel heel mooi samen met het moment dat we hem zoveel zagen, het paasweekend. Helemaal bijzonder is, is dat we hem paaszondag op de volkstuin zagen terwijl we hier nog nooit een puttertje in de buurt hebben gezien.

De verdere symboliek is wat tegenstrijdig, op de ene site zie je staan dat hij voor vrolijkheid, zorgvuldig en sociaal staat. Tegelijkertijd staat hij voor gemaakt vrolijk, vrolijk om te overleven. Op de website van Vogelsymboliek / Natuursymboliek | Sheias.nl staat: “Ik ben de putter. Ik maak zware en moeilijke situaties lichter met mijn vrolijkheid. Mijn vrolijk rood gekleurde maskertje zet ik op om je te vermaken en te verblijden. Even je focus verleggen van de zaken die je leven moeilijk maken. Even lachen en plezier maken doet je lichaam en je geest ontspannen, zodat je er daarna weer met frisse moed tegenaan kunt gaan. Wat je situatie ook is, er is altijd ruimte voor plezier. En vergeet ook niet dat dit is wie je van nature bent. 

Dit vat eigenlijk de andere symbolieken voor mij wel samen.

Een eind verderop kwam de mol op ons pad, nou ja, pad… hij lag bovenop een paal. Hoe hij daar gekomen is? Geen idee, geen aanwijzingen dat hij was aangereden ofzo. En wat doet een mol? Hij graaft onder de grond, het onderste mag bovenkomen. Dit is wel waar ik op dit moment natuurlijk ook mee bezig ben. Lees mijn blog over de Maatschappelijke issues | Antaraj

Een mol is heel afhankelijk van zijn zintuigen, met name de tast maar ook de geur. Hoe gebruiken wij onze zintuigen? Heel vaak gebruik je je zintuigen onbewust, kijk alleen maar naar het ruiken aan eten of het nog goed is. Maar ook het onderbuikgevoel, je intuïtie, je innerlijke wijsheid. Durf je daar op te vertrouwen? De mol is natuurlijk een echt aarde dier, als ik dat nu doortrek naar de intuïtie… voor mijn gevoel kun je pas goed gebruik maken van je intuïtie als je ook goed geaard bent. Maar dit geld andersom ook. Alles heeft dus te maken met balans.

De mol is een bewaker van lagere regionen en heeft een sterke connectie met de energieën van de aarde, Kennis van kruiden, wortels, mineralen, zaden, rivieren en andere verborgenheden der aarde. Ook is de mol blind voor de wereld van materialisme, is gevoelig voor trillingen, heeft kennis van energieën en een heel natuurlijke liefde.

En dit past weer zo bij wie ik ben, waar ik voor sta. De connectie met de aarde, het barefoot lopen, de kennis van met name de kruiden. Materialisme ben ik totaal niet me bezig, is voor mij van geen belang. Liefde, eenheid, verbinding, dat is waar het om gaat.

We hadden al eerder gezien op onze volkstuin dat er een vogel gebruik maakte van ons lemen huisje. Tussen de stokken die er liggen heeft ze een nestje gemaakt. Dit weekend kwamen we er achter dat het een lijster is. We zijn er nog niet helemaal uit, maar het is het meest aannemelijk dat het de zanglijster is.

“De lijsterfamilie is divers in haar voorkomen en ze zingen graag het hoogste lied. Het zijn de verbinders tussen hemel en aarde. Ons herinnerend aan onze oorsprong en tegelijkertijd bejubelen ze het werk wat we hier op aarde doen, het vergeestelijken van de stof. Ze vertellen ons dat we veel meer zijn dan enkel de fysieke vorm die wij zien en dat we onszelf daarom als heilig mogen beschouwen. Ze vertellen ons ook dat het pad waar we voor gekozen hebben zich hier op aarde, in de materie, manifesteert en we daarom volledig in de stof aanwezig dienen te zijn of hier op zijn minst aan werken wanneer dit nog niet geval is. Een krachtige combinatie, net als onszelf. (© sheiasnatuurbewustwording)”

De Lijster gebruikt de kennis van uiterlijke kenmerken om het innerlijke te kunnen genezen. Hij leert door ervaring en is erg nieuwsgierig.
De betekenis voor de lijster is zanglustig, begaafdheid, onrustig, verstandigheid, intelligentie, behendigheid en stoutmoedig.

Ook brengt de lijster nieuws en stuurt u een uitnodiging. Waartoe zult u worden uitgenodigd? Wat het ook zal zijn, u zult er veel nieuwe en leuke mensen leren kennen. In deze periode zult u ook een wens uitdrukken en een verzoek doen. Als het op het juiste moment is en tegen de juiste personen dan kan het in uw voordeel werken. Pas wel op dat u niet te kwetsbaar bent.

Het leren door ervaring en het nieuwsgierig zijn is ook wat en wie ik ben. Ik weet van heel veel dingen wat af, vaak ook genoeg om iemand verder te helpen, op een ander spoor te zetten of te verbinden met iemand die wel een specialist is op een bepaald vlak. Als ik dan lees over de uitnodiging, de nieuwe en leuke mensen die ik leer kennen, dat is druk in beweging. Tijdens een netwerkbijeenkomst ben ik in contact gekomen met Astrid van Startpagina – Flever

Afgelopen week kreeg ik een berichtje van haar dat ze mij genoemd heeft bij Home – Netwerk Beter Samen , ondertussen heb ik mij verdiept in de site en waar ze voor staan. Dit spreekt mij heel erg aan dus de contacten zijn gelegd! Ik ben heel benieuwd wat wij voor elkaar kunnen betekenen!

Als ik kijk naar de overlap in de symbolieken van de dieren die we dat weekend gezien hebben, staat toch wel de verbinding met de natuur, de aarde bovenaan. Het gebruik maken van je eigen potentieel, je krachten, je verbinding.